-=-=-=-=-=-=- กลับหน้าหลักเวบบอร์ด ของ www.4x4.in.th -=-=-=-=-=-=-
 webmaster
 Posted : 20 / 7 / 2015, 15:37:29
 สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE

มีข้อความ
__  __

คาราวาน #15 ไทย - เมียนมาร์ / 24-31 ต.ค. (8วัน8คืน)


คลิ๊กที่ภาพ


เมียวดี - หงสาวดี - ตองอู - พุกาม - มัณฑะเลย์

วันที่ 23 ต.ค. 58
15.00 เข้าพัก โรงแรม พี.เค.เฮ้าส์ / อ.แม่สอด จ.ตาก
ทำการ ติดสติกเกอร์รถยนต์ และ แจกเสื้อ

วันที่ 24 ต.ค. 58 ระยะทาง 367 กม.
06.30 รับประทานอาหารเช้า และคณะคาราวาน ออกเดินทางไป ด่าน แม่สอด สู่เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร์
ขับรถข้ามภูเขาดอนน่า สู่เมืองพะอาน เมืองหลวง รัฐกระเหรี่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 คณะคาราวาน ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี อดีตเมืองหลวง ของพม่าในยุคพระเจ้าบุเรงนอง
19.00 รับประทานอาหารเย็น เข้าพัก โรงแรมที่เมือง หงสาวดี หรือ บาโก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 25 ต.ค. 58 ระยะทาง 451 กม.


เข้าพัก โรงแรมที่เมือง เมะทีลา

วันที่ 26 ต.ค. 58 ระยะทาง 160 กม.
08.00 รับประทานอาหารเช้า แฃ้วออกเดินทางไป เมืองมัณฑะเลย์
10.00 ถึง มัณฑะเลย์ ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองมัณฑะเลย์
13.00 เที่ยวชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) - เที่ยวชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก - ชมวิวพระอาทิตย์อัศดงที่ยอเขามัณฑะเลย์
18.00 รับประทานอาหารเย็น และ เข้าพัก โรงแรมที่เมือง มัณฑะเลย์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 27 ต.ค. 58 ระยะทาง 180 กม.
เช้าตรู่...ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ณ วัดพยาจี 1ใน7 มหาบูชาสถานแห่งเมืองมัณฑะเลย์
08.00 รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เที่ยวชมเมืองมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ แวะชอปปิ้งตลาดเมืองมัณฑะเลย์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองมัณฑะเลย์
13.00 ออกเดินทางไป อาณาจักรพุกาม ดินแดนเจดีย์สี่พันองค์
16.00 เที่ยวมหาเจดีย์ พุกาม และขึ้นบอลลูนชมทุ่งเจดีย์พุกาม (แล้วแต่สมัครใจ)
18.00 รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอก เข้าพัก โรงแรมที่เมือง พุกาม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 28 ต.ค. 58 ระยะทาง 0 กม.
เช้าตรู่...ชมอาทิตย์ขึ้นและภาพมุมกว้างอันสวยงามของทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวซันดอร์
08.00 รับประทานอาหารเช้า จากนั้นำชม วัดสัพพัญญู วัดธรรมยางจี เจดีย์บูพยา ริมแม่น้ำอิรวดี
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองพุกาม
13.00 ออกเดินทางต่อไป ภูเขาโปปา (Mount Popa) ที่สถิตของ มหาคีรีนัต แห่งพุกาม
18.00 รับประทานอาหารเย็น เข้าพัก โรงแรมที่เมือง พุกาม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 29 ต.ค. 58 ระยะทาง 359 กม.
06.30 รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดนทางไป เมืองหลวงพม่า ที่ เนปิดอร์
12.00 รับประทานอาหาร กลางวัน และเที่ยวชมเมือง เนปิดอร์
16.00 นมัสการพระเจดีย์ชเวซันดอว์ ที่เมือง ตองอู
18.00 รับประทานอาหารเย็น เข้าพัก โรงแรมที่เมือง ตองอู และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 30 ต.ค. 58 ระยะทาง 399 กม.


เข้าพัก โรงแรมที่เมือง มะละแหม่ง

วันที่ 31 ต.ค. 58 ระยะทาง 179 กม.


กลับถึง ด่านแม่สอด จ.ตาก


 

ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
 
Board : vision13
IP 171.96.183.94   [ ★ สำหรับ เจ้าของกระทู้ (สมาชิกพิเศษ) เท่านั้น :   &  ปิด - เปิด การถาม/ตอบ ในกระทู้  &  แก้ไข]

   webmaster
 Posted : 25 / 7 / 2015, 07:20:59
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


ข้อความเลขที่ : 1
คลิ๊กที่ภาพ

ค่าใช้จ่าย การเดินทาง

คนละ 27500 บาท / รถคันละ 8500 บาท

หรือ ไปรถตู้ ค่าเช่ารถ+น้ำมัน เพิ่มคนละ 9000 บาท

** ราคาไม่รวมค่า วีซ่า พม่า **

จองร่วมทริป ท่านละ 5000 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน
ส่วนแรก จองร่วมทริป ท่านละ 5000 บาท
ส่วนสอง ชำระยอดที่เหลือ ก่อนวันที่ 15 ก.ย. 58

ทริปนี้ 20 คัน ส่งเอกสารครบก่อน 20 ก.ย.

รถร่วมเดินทาง
1. Anantapak Ruk / 3คน
2. ซูซูกิ สี่คูณสี่ / 2คน
3. จ. จันทร์เพ็ญ / 4คน
4. คุณ เฉลี่ยว / 2คน
6.
7.
8.
9.
10. รถตู้ / xคน


ราคานี้รวม
ค่าที่พักทุกคืน - ค่าอาหารทุกมื้อ - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ - ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมนำกล้องถ่ายรูปและวิดีโอ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์ - ทางด่วน - สะพาน - ค่าผ่านทาง - รถนำทางเมียนมาร์

ราคานี้ไม่รวม
ค่าวีซ่าเข้าพม่า (กำลังตรวจสอบ) ท่านสามารถขอวีซ่าเองได้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ - ค่าซักรีด - ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ค่ามินิบาร์ เป็นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ - ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง - ค่าซ่อมบำรุงพาหนะของผู้ร่วมเดินทาง

สิ่งที่ควรเตรียมตัว
ยาประจำตัว - ขนมขบเคี้ยวระหว่างทาง - น้ำดื่ม - อะไหล่รถที่จำเป็นของรถท่าน
รองเท้าสวมเข้า-ออก สะดวก เพราต้องถอดรองเท้า ถุงเท้าในการเข้าชมวัดต่างๆ
แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีไม่สวมกางเกงขาสั้น หรือ เสื้อสายเดี่ยว ในการเข้าชมวัด

เอกสารที่ต้องส่งก่อน 20 ก.ย. 58
สำเนา หนังสือเดินทางเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว หน้าตรง 2 นิ้วจำนวน 4 รูป
สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบขับขี่ผู้ขับ
รูปถ่ายรถ ด้านหน้า ด้านหลัง เห็นป้ายทะเบียน ชัดเจน และด้านข้างทั้ง 2 ด้าน เห็นภาพเต็มคัน
รูปถ่าย วิทยุสื่อสาร พร้อมหมายเลขเครื่อง
* * หากเป็นรถบุคคลอื่น หรือ นามบริษัท หรือ ไฟแนนซ จะต้องมีใบมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

หนังสือเดินทางเล่มจริง ส่งก่อน 10 ต.ค. 58
เล่มทะเบียนรถยนต์ - ใบขับขี่ นำไปในวันเดินทาง

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถาม 0812854001 บ็อบ

 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
 
Board : vision13
IP 171.96.184.205   [ ★ สำหรับ เจ้าของกระทู้ (สมาชิกพิเศษ) เท่านั้น : ตอบ หรือ ลบ หรือ แก้ไข คำถามนี้ ]
กลับขึ้นด้านบน

   webmaster
 Posted : 25 / 7 / 2015, 07:45:07
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


ข้อความเลขที่ : 2
คลิ๊กที่ภาพ

การชำระเงิน และ ส่งเอกสาร

โอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี นายศราวุธ ศรีบูรณะ

ธนาคาร กสิกรไทย บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 060-2-75425-1 สาขาอ่อนนุช

ธนาคาร กรุงไทย บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 258-0-03655-5 สาขาย่อยสุขุมวิท 77

ธนาคาร กรุงเทพ บัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่ 076-0-22292-7 สาขาย่อยคาร์ฟูร์ อ่อนนุช

ธนาคาร ทหารไทย บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 017-2-43458-1 สาขา ธาตุทอง

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 089-2-45949-9 สาขา บางจาก
ส่งเอกสาร (ลงทะเบียน EMS เท่านั้น)

กรุณา ส่งก่อน วันที่ 20 ก.ย. 2558

ศราวุธ ศรีบูรณะ (www.4x4.in.th)
1128 ถนนสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

ส่งแล้วกรุณาโทรแจ้ง
081 285 4001 บ็อบ


 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
 
Board : vision13
IP 171.96.184.205   [ ★ สำหรับ เจ้าของกระทู้ (สมาชิกพิเศษ) เท่านั้น : ตอบ หรือ ลบ หรือ แก้ไข คำถามนี้ ]
กลับขึ้นด้านบน

   webmaster
 Posted : 28 / 7 / 2015, 15:30:28
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


ข้อความเลขที่ : 3


ขึ้นบอลลูนในพุกาม ตามความสมัครใจ
ราคา 280$ / คน

 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
 
Board : vision13
IP 171.96.184.217   [ ★ สำหรับ เจ้าของกระทู้ (สมาชิกพิเศษ) เท่านั้น : ตอบ หรือ ลบ หรือ แก้ไข คำถามนี้ ]
กลับขึ้นด้านบน

   webmaster
 Posted : 29 / 7 / 2015, 13:07:37
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


ข้อความเลขที่ : 4


คลิ๊กที่ภาพ

ยาง COOPER TIRES
สนใจขนาดไหน
สอบถามมาได้เลยครับ
...รอบนี้ สำหรับรถร่วมเดินทางคาราวานเท่านั้น

 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
 
Board : vision13
IP 171.96.184.238   [ ★ สำหรับ เจ้าของกระทู้ (สมาชิกพิเศษ) เท่านั้น : ตอบ หรือ ลบ หรือ แก้ไข คำถามนี้ ]
กลับขึ้นด้านบน

Page :    1

[ ปิดหน้าเพจ ]
   SocialTwist Tell-a-Friend


ชื่อ