ไปหน้ารวม เวบบอร์ด :
http://www.4x4.in.th/vision14/webboard.php?category=viewall


Specifications
LJ10 LJ20 LJ50 LJ80 SJ10 SJ20 SJ30 SJ40 SJ410 SJ413 SJ413W JA51 JA71 JA11 JA12 JA22
Model LJ10-1 LJ20-1 LJ50-II LJ80-1 SJ10F-3 SJ20FM-3 SJ30JM-2 SJ40DM-2 Model SJ410 SAMURAI CARIBIAN JA51W-GWL-2 JA71C-JMU-3 JA11-JCCU JA12-JCCU JA22-JYCR
Dimensions   Dimensions  
Length 2,995mm 2,995mm 3,170mm 3,185mm 3,170mm 3,170mm 3,195mm 3,355mm Length 3,430mm 3,430mm 4,010mm 3,355mm 3,195mm 3,295mm 3,295mm 3,295mm
Width 1,295mm 1,295mm 1,395mm 1,395mm 1,395mm 1,395mm 1,395mm 1,465mm Width 1,460mm 1,540mm 1,460mm 1,465mm 1,395mm 1,395mm 1,395mm 1,395mm
Height 1,670mm 1,670mm 1,719mm 1,695mm 1,845mm 1,845mm 1,690mm 1,680mm Height 1,680mm 1,665mm 1,910mm 1,700mm 1,670mm 1,670mm 1,670mm 1,825mm
Wheelbase 1,930mm 1,930mm 1,930mm 1,930mm 1,930mm 1,930mm 2,030mm 2,030mm Wheelbase 2,030mm 2,030mm 2,375mm 2,030mm 2,030mm 2,030mm 2,030mm 2,030mm
Track (Front) 1,100mm 1,100mm 1,190mm 1,190mm 1,190mm 1,190mm 1,190mm 1,210mm Track (Front) 1,210mm 1,300mm 1,210mm 1,210mm 1,190mm 1,190mm 1,190mm 1,190mm
Track (Rear) 1,100mm 1,100mm 1,200mm 1,200mm 1,200mm 1,200mm 1,200mm 1,220mm Track (Rear) 1,220mm 1,310mm 1,220mm 1,220mm 1,200mm 1,200mm 1,200mm 1,200mm
Min. clearance 235mm 230mm 240mm 240mm 240mm 240mm 240mm 220mm Min. clearance 230mm 205mm 225mm 215mm 220mm 205mm 200mm 200mm
Weight 600kg 625kg 600kg 740kg 680kg 735kg 705kg 815kg Weight 840kg 964kg 935kg 870kg 780kg 820kg 860kg 910kg
Max. load 250kg 250kg 250kg 250kg 250kg 250kg 250kg 250kg Max. load - - 435kg - 250kg 250kg 250kg -
Engine   Engine  
Type FB
I-2 2-stroke
L50
I-2 2-stroke
LJ50
I-3 2-stroke
F8A
I-4 OHC
LJ50
I-3 2-stroke
F8A
I-4 OHC
LJ50
I-3 2-stroke
F10A
I-4 OHC
Type F10A
I-4 OHC
G13BA
I-4 OHC
G13A
I-4 OHC
G13A
I-4 OHC
F5A
I-3 OHC turbo
F6A
I-3 OHC turbo
F6A
I-3 OHC turbo
K6A
I-3 DOHC turbo
Displacement 359cc 359cc 539cc 797cc 539cc 797cc 539cc 970cc Displacement 970cc 1,298cc 1,298cc 1,324cc 543cc 657cc 657cc 658cc
Bore x stroke 61.0x61.5mm 61.0x61.5mm 61.0x61.5mm 62.0x66.0mm 61.0x61.5mm 62.0x66.0mm 61.0x61.5mm 65.5x72.0mm Bore x stroke 65.5x72.0mm 74.0X75.5mm 74.0X75.5mm 74.0x77.0mm 62.0x66.0mm 65.0x66.0mm 65.0x66.0mm 68.0x60.4mm
Power 25ps @6000rpm 28ps @5500rpm 33HP @5500rpm 41HP @5500rpm 26ps @4500rpm 41ps @5500rpm 28ps @4500rpm 52ps @5000rpm Power 45HP @5500rpm (SAE NET) 66HP @6000rpm (SAE NET) 66HP @6000rpm (SAE NET) 70ps @5500rpm 52ps @5500rpm (NET) 55ps @5500rpm (NET) 64ps @6000rpm (NET) 64ps @6500rpm (NET)
Torque 3.4kgm @5000rpm 3.8kgm @5000rpm 5.85kgm @3500rpm 6.1kgm @3500rpm 5.3kgm @3000rpm 6.1kgm @3500rpm 5.4kgm @2500rpm 8.2kgm @3500rpm Torque 7.5kgm @3000rpm (SAE NET) 10.5kgm @3500rpm (SAE NET) 10.5kgm @3500rpm (SAE NET) 10.7kgm @3500rpm 7.2kgm @4000rpm 8.7kgm @3500rpm 10.0kgm @4000rpm 10.5kgm @3500rpm
Transmission   Transmission  
Type 4-speed MT 4-speed MT 4-speed MT 4-speed MT 4-speed MT 4-speed MT 4-speed MT 4-speed MT Type 4-speed MT 5-speed MT 5-speed MT 5-speed MT 5-speed MT 5-speed MT 5-speed MT 3-speed AT
Ratios (1st) 3.683 3.967 3.835 3.835 3.835 3.835 3.834 3.163 Ratios (1st) 3.136 3.652 3.652 3.652 4.063 4.063 4.063 2.727
(2nd) 2.218 2.388 2.359 2.359 2.359 2.359 2.358 1.945 (2nd) 1.946 1.947 1.947 1.947 2.361 2.361 2.361 1.536
(3rd) 1.477 1.527 1.543 1.543 1.543 1.543 1.542 1.421 (3rd) 1.422 1.423 1.423 1.423 1.469 1.469 1.469 1.000
(4th) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 (4th) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -
(5th) - - - - - - - - (5th) - 0.864 0.795 0.795 0.877 0.831 0.831 -
(Rev) 3.683 3.967 4.026 4.026 4.026 4.026 4.026 3.321 (Rev) 3.463 3.466 3.466 3.466 3.809 3.809 3.809 2.222
Diff ratio 5.667 5.667 4.875 4.556 4.875 4.556 4.777 4.111 Diff ratio 4.111 3.727 3.909 3.909 5.375 5.125 5.125 5.125
Transfer   Transfer  
Type 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time Type 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time 2-speed part-time
Ratios (Low) 2.975 3.012 3.012 3.012 3.012 3.012 3.052 2.511 Ratios (Low) 2.511 2.268 2.268 2.268 2.511 2.511 2.511 2.123
(High) 1.744 1.714 1.714 1.714 1.714 1.714 1.741 1.580 (High) 1.580 1.409 1.409 1.409 1.580 1.580 1.580 1.320
Suspension   Suspension  
Front Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Front Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Coil springs Coil springs
Rear Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Rear Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Leaf springs Coil springs Coil springs
Steering   Steering  
Type No assisted ball Type No assisted ball
Turning circle 4.4m 4.4m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m Turning circle 4.9m 5.1m 5.7m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m
Brakes   Brakes  
Front Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Disk Front Disk Disk Disk Disk Disk Disk Disk Disk
Rear Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Drum Rear Drum