ไปหน้ารวม เวบบอร์ด :
http://www.4x4.in.th/vision14/webboard.php?category=viewallบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

สำหรับผู้ใช้และเจ้าของรถซูซูกิ SJ413W

ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกใช้รถ ซูซูกิ เราเชื่อว่าท่านจะต้องพอใจในรถคันนี้

หนังสือคู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านใช้รถ และอุปกรณ์ต่างๆ ภานในรถได้

อย่างถูกต้องในการขับขี่และตรวจสอบ ทั้งประจำวันและตามระยะ การอ่านอย่างรอบคอบ

จะช่วยให้ท่านขับขี่ได้อย่างถูกต้อง เพลิดเพลินในการขับขี่และรถจะอยู่ในสภาพที่ดีเป็น

ระยะเวลาอันยาวนาน

รถจี๊ป ซูซูกิ เป็นรถใช้งานอเนกประสงค์ ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อ

การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสภาพถนนปกติ และสภาพถนนทุรกันดาร ดังนั้นรถ

ของท่านจึงแตกต่างจากรถยนต์นั่งทั่วๆไป ทั้งด้านการบังคับขับขี่และด้านโครงสร้าง

ของรถ ขอให้ท่านอ่านการใช้รถซูซูกิ อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้รถ ท่านจะต้องทำ

ความคุ้นเคยเพื่อการขับขี่ที่ถูกต้องและเหมาะสม และโปรดเก็บคำแนะนำนี้ ไว้ในช่องเก็บ

ของหน้ารถตลอดเวลา

หมายเหตุ :

หากรถท่านมีปัญหาโปรดปรึกษา :-

1. ศูนย์บริการรถยนต์ซูซูกิ บริษัทสยามอินเตอร์ฯ 5/15 ถ.พญาไท กทม. โทร. 2451171

2. ศูนย์บริการบริษัทกลการ จำกัด ทั่วประเทศ

3. ศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

ข้อควรสังเกตุ

โปรดอ่านหนังสือเล่มนี้ และปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างรอบคอบ และขอย้ำเป็นกรณีพิเศษใน

คำว่า "คำเตือน, ข้อควรระวัง, และข้อสังเกต" ซึ่งมีความหมายพิเศษและต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง

คำเตือน................เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ขับ การไม่สนใจตำเตือนนี้ อาจเป็น

เหตุให้ได้รับอันตราย

ข้อควรระวัง.........คำแนะนำนี้ เป็นจุดที่จะต้องมีการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ หรือระมัดระวัง

เป็นพิเศษ มิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้รถเสียหายได้

ข้อสังเกต.............เป็นข้อเตือนใจเพื่อการบำรุงรักษาให้ง่ายขึ้น หรือเป็นข้อแนะนำที่สำคัญ

ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

เข้าดูรายละเอียด ได้ที่ ...สารบัญ