ปลายัก
ปลาบางชนิดมีส่วนแหลมที่เป็นเงี่ยง ครีบหรือเหงือก ซึ้งส่วนเหล่านี้
อาจถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ทำให้เกิดอาการอักเสบ ปวด บวม
และมีไข้ได้ ปลาบางชนิดเช่นปลาดุกทะเล ถ้าถูกเงี่ยงจะทำให้เกิดพิษมาก เจ็บปวด
บวม และมีไข้สูง อาจมีอาการปวดศรีษะ และคลื่นไส้อาเจียนได้
การปฐมพยาบาล ให้ปฏิบัติดังนี้
1.) ถ้ามีสิ่งใดเช่นเงี่ยงหักคาอยู่ให้ดึงออกเสียก่อน
2.) ถ้าบาดแผลแคบ อาจใช้มีดกรีดให้กว้าง แล้วกรีดเลือดออกหรือดูดเลือดบ้วนทิ้ง
3.) ชะล้างบาดแผลด้วยน้ำยาด่างทับทิม ละลายแก่ ๆ